แนะนำการบริโภคโซเดียมที่เพิ่มขึ้น

อาการมึนงงที่ยืนอยู่หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าอาการมึนเมาที่ทรงตัวเป็นผลมาจากความดันโลหิตลดลงตามแรงโน้มถ่วงและเป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้ใหญ่ ในขณะที่ไม่รุนแรงในผู้ใหญ่หลายคนมันได้รับการอ้างว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ทางคลินิกที่เป็นอันตรายเช่นตก เป็นผลให้ปริมาณโซเดียมที่มากขึ้นจะถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นการแทรกแซงเพื่อป้องกันการมึนศีรษะ

เมื่อย้ายจากที่นั่งไปยังตำแหน่งที่ยืนอยู่ปริมาณโซเดียมที่สูงขึ้นเมื่อศึกษาในบริบทของการทดลองแนวทางการบริโภคเพื่อหยุดความดันโลหิตสูงเพิ่มความเป็นมึนหัว การค้นพบนี้ท้าทายข้อเสนอแนะดั้งเดิมเพื่อเพิ่มปริมาณโซเดียมเพื่อป้องกันการมึนศีรษะ การศึกษาของเรามีผลกระทบทางคลินิกและการวิจัยอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ของเราทำหน้าที่เตือนผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจากการแนะนำการบริโภคโซเดียมที่เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาอาการมึนงงอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ผลลัพธ์ของเรายังแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของโซเดียม