เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในห้องปฏิบัติ

แอนเดอร์สันเป็นนักวิทยาศาสตร์แพทย์ผู้ซึ่งใช้เวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษในการศึกษาหลักสูตรการฝึกภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิธีการใหม่สำหรับภาวะภูมิต้านตนเองเช่นโรคเบาหวานประเภท 1 ทีมงานของเขาได้แสดงให้เห็นว่ายีนที่ชื่อว่าAIREเป็นผู้รับผิดชอบในการทำเซลล์ในบริเวณไขกระดูกของไธมัสจะผลิตโปรตีนที่ “ตัวเอง” ของพวกเขาเพื่อทดสอบเซลล์ T

ที่เริ่มเกิดมาสำหรับแนวโน้มของภูมิต้านตนเอง ไธมัสมีปัญหาท้าทายในการแก้ปัญหาและมันก็ทำได้ดีมาก ในการศึกษาครั้งใหม่ทีมของ Anderson มีความสนใจในการเรียนรู้ว่าอาจมีหลายประเภทของไธมัสเซลล์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมเซลล์ T ร่วมกับผู้บุกเบิกด้านภูมิคุ้มกันของ UCSF, Richard Locksley, MD นักวิจัยได้พัฒนาเทคนิคใหม่ในการติดตามการพัฒนาพันธุกรรมของเซลล์ที่มีการแสดงออก