เทศกาลปอยส่างลองประจำปีเป็นพิธีบวช

เทศกาลปอยส่างลองประจำปีเป็นพิธีบวชอายุโดยเด็กชายอายุระหว่าง 7-14 ปีของกลุ่มจริยธรรมไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่มีความหมายเหมือนกันกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยปกติเด็กผู้ชายกลุ่มใหญ่จะบวชเป็นพระสามเณรในเวลาเดียวกัน เชื่อว่าพิธีกรรมสามวันนี้จะช่วยให้ได้รับบุญมากกว่าการบวชทั่วไปในวันแรกเด็ก ๆ เข้าพิธีทอนซิลและแต่งตัวในชุดซางลอง

ในวันที่สองเด็กชายถูกพาไปที่ไหล่ของญาติผู้ชายหรือพี่เลี้ยงเนื่องจากเท้าของพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสพื้นยกเว้นที่บ้านและในวัด ในวันสุดท้ายพระภิกษุสามเณรเข้าพระวิหารเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์หรือหลายเดือน งานที่สนุกและประเพณีโบราณจับมือกัน สำหรับนักท่องเที่ยวเหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเพลิดเพลินไปกับการเฉลิมฉลองขนาดใหญ่ที่งานปาร์ตี้น้ำแตกในถนนของเมืองและหมู่บ้านของประเทศไทย สำหรับชาวบ้านมันเป็นเวลาที่พวกเขาสามารถใช้ช่วงเวลาอันมีค่ากับครอบครัวของพวกเขาและเยี่ยมชมวัดเพื่อชมพิธีกรรมโบราณและทำบุญ