เตรียมตั้งรมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

“พล.อ.อ.ประจิน” เผย ครม.สัปดาห์หน้า รู้ตัวรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศตร์ วิจัยและนวัตกรรม ย้ำกระทรวงใหม่ มุ่งหวังพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และบุคคลากร เตรียมให้ปลัด ยธ.และ ป.ป.ส.แจงประเด็นน้ำมันกัญชา

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่ 2/2562 ถึงการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่เริ่มทำงานตั้งแต่วานนี้ 2 พ.ค.ว่า ขณะนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้แล้วเกือบทั้งหมด ซึ่งกระทรวงใหม่นี้จะแบ่ง ภารกิจเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1.ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2.การอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมสถาบันการศึกษา ทั้ง 158 สถาบัน รวมถึงสถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งจะไม่มีหน่วยงานกำกับ แต่จะทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งจะมาดูในเรื่องของนโยบายในด้านการศึกษาที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการและเรื่องของการวิจัยสร้างนวัตกรรมที่จะต้องนำไปสู่ชุมชนและสังคม ในการขับเคลื่อนประเทศ สอดรับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 โดยภารกิจสำคัญของกระทรวง คือ การพัฒนาและผลิตบุคคลากรที่ตรงต่อความต้องการของประเทศ การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม และการรักษาศิลปะวัฒนธรรม

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 7 พ.ค. นี้ ต้องติดตามความชัดเจนของตัวผู้บริหารกระทรวง อว. โดยเฉพาะในตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรี และปลัดกระทรวง เพราะมีความจำเป็นในการขับเคลื่อนกระทรวงในช่วงเริ่มต้นนี้ ขณะที่ข้าราชการทุกคนจะมีตำแหน่งในระดับที่เท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิม ส่วนที่จะเปลี่ยนไปสังกัดหน่วยงาน ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของตัวข้าราชการ และการประเมินการทำงาน นอกจากนี้ จะเน้นใช้บุคคลากรจากหน่วยงานเดิม ให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของกระทรวงก่อนที่จะพิจารณาเปิดอัตรากำลังพลเพิ่มเติม

ส่วนกรณีที่นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ระบุว่า มีนักการเมืองไทย จ้างปลูกกัญชาแปลงใหญ่ ผลิตน้ำมัน 30 ตัน ไว้ขายใต้ดินนั้น พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด ขอตรวจสอบก่อน ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ จะมีการประชุมติดตามในเรื่องดังกล่าว หากมีความชัดเจนแล้วจะให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ออกมาชี้แจงข้อมูลในเรื่องนี้ต่อไป