เซลล์ประสาทชนิดหนึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับมนุษย์

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าเซลล์ประสาทชนิดหนึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับมนุษย์หรือไม่ก็ตามความจริงที่ว่าพวกมันไม่ปรากฏอยู่ในสัตว์ฟันแทะเป็นการประท้วงอีกครั้งกับหนูทดลองในฐานะที่เป็นแบบอย่างของโรคของมนุษย์โดยเฉพาะโรคทางระบบประสาท นักวิจัยกล่าวว่า สมองของเราไม่เพียง แต่ขยายสมองเท่านั้นและเป็นผู้เขียนเกี่ยวกับการศึกษา คนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลาหลายปี

แต่การศึกษานี้ได้รับที่ปัญหาจากหลายมุม หลายอวัยวะของเราสามารถจำลองได้อย่างสมเหตุสมผลในรูปแบบสัตว์ สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากอาณาจักรสัตว์อื่น ๆ คือความจุและผลผลิตของสมองของเรานั่นทำให้เราเป็นมนุษย์ดังนั้นมนุษย์จึงกลายเป็นเรื่องยากที่จะสร้างแบบจำลองในระบบสัตว์ ขั้นตอนต่อไปของนักวิจัยคือการค้นหาเซลล์ประสาทชนิดหนึ่งในส่วนอื่น ๆ ของสมองและเพื่อสำรวจบทบาทที่มีศักยภาพของพวกเขาในความผิดปกติของสมอง