เขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้ำน้อย หนักสุดในรอบ 53 ปี

เขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้ำน้อย หนักสุดในรอบ 53 ปี ชลประทานเดินหน้าผันน้ำลำปาว ช่วยอุบลรัตน์สู้ภัยแล้งประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งพร้อมทั้งปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์และรถบรรทุกน้ำ สำหรับการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานกลาง หลังพบว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

กาฬสินธุ์,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด และ จ.ชัยภูมิ มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยมากนายศักดิ์ศิริ กล่าวว่า ยอมรับว่าขณะนี้ภาพรวมในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก จึงต้องบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 ที่สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเน้นหนักในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์น้ำ รวมถึงแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนด้วย