อุปกรณ์ที่แตกต่างกันมากมายเพื่อเรียนรู้

โครงข่ายประสาทเทียมซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งกลายเป็นโรงไฟฟ้าสำหรับงานการประมวลผลภาพ เครือข่ายวิเคราะห์การสแกนแบบไม่มีป้ายกำกับจากผู้ป่วยและอุปกรณ์ที่แตกต่างกันมากมายเพื่อเรียนรู้ กายวิภาคความสว่างและความแตกต่างของความคมชัด จากนั้นจะใช้การผสมผสานแบบสุ่มของรูปแบบที่เรียนรู้เหล่านั้นกับการสแกนที่มีป้ายกำกับเดียวเพื่อสังเคราะห์การสแกนใหม่

ที่มีทั้งความสมจริงและถูกต้อง การสแกนที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่เหล่านี้จะถูกป้อนเข้าสู่ CNN ที่แตกต่างกันซึ่งจะเรียนรู้วิธีแบ่งส่วนภาพใหม่ เราหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้การแบ่งส่วนภาพสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์จริงที่คุณไม่มีข้อมูลการฝึกอบรมมาก ในแนวทางของเราคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเลียนแบบการเปลี่ยนแปลงในการสแกนแบบไม่มีป้ายกำกับเพื่อสังเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่อย่างชาญฉลาดเพื่อฝึกอบรมเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่นมีความสนใจในการใช้ระบบเพื่อช่วยในการฝึกอบรมรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ที่โรงพยาบาลทั่วไปแมสซาชูเซตส์ Zhao กล่าวซึ่งการสแกนที่มีป้ายกำกับเพียงหนึ่งหรือสองครั้งอาจมีภาวะสมองผิดปกติโดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก