อิรักเผชิญกับฤดูหนาวที่ชุ่มฉ่ำที่สุด

อิรักกำลังอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่ชุ่มฉ่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมา ช่วยพลิกฟื้นแหล่งน้ำตามแม่น้ำและทะเลสาบ บรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำรุนแรงในอิรักช่วงสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ฝนแล้งและร้อนจัดมานานหลายปี

ฝนตกช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดทางภาคใต้และเปลี่ยนผืนดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับมาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวและธัญพืชได้ แต่อีกด้านหนึ่งคือการที่ฝนตกหนักในฤดูหนาวอิรักช่วงเดือนเมษายน ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่และทำลายพืชผลเสียหาย กลายเป็นปัญหาท้าทายรัฐบาลซึ่งตามปกติแล้วจะคุ้นเคยกับการจัดการปัญหาขาดแคลนน้ำมากกว่าปัญหาน้ำท่วม ฝนตกหนักและหิมะละลายจากตุรกีและอิหร่านทำให้แม่น้ำในอิรักมีน้ำท่วมจากทางเหนือเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกและใต้ รวมทั้งในเมืองโมซูลและกรุงแบกแดด โดยร้อยละ 70 ของกระแสน้ำที่ไหลเข้ามาในอิรักมาจากประเทศเพื่อนบ้านสู่แหล่งน้ำต่างๆเพื่อหล่อเลี้ยงประชาชนและภาคการเกษตร