อนุภาคที่ปล่อยมลพิษออกมาในชั้นบรรยากาศ

สินค้าขั้นพื้นฐานในระบบการซื้อขายการปล่อยมลพิษเป็นเรื่องฝุ่นละอองซึ่งถูกปล่อยออกมาโดยอุตสาหกรรมผ่านกองควันของพวกเขา ภายใต้ระบบการซื้อขายการปล่อยมลพิษอุตสาหกรรมจะต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับแต่ละหน่วยของอนุภาคที่ปล่อยออกมาและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด 150 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของอนุภาคที่ปล่อยออกมาในชั้นบรรยากาศ

แม้ว่าอุตสาหกรรมสามารถขอใบอนุญาตการค้าระหว่างกันได้ แต่ปริมาณรวมของใบอนุญาตเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐานมลพิษทางอากาศ ตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่พบว่ามีราคาถูกในการลดการปล่อยก๊าซมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานมากเกินไปซึ่งจะช่วยให้พวกเขาขายใบอนุญาตส่วนเกินให้กับอุตสาหกรรมอื่นที่พบว่าราคาแพงกว่าเพื่อลดการปล่อยมลพิษ