หอคอยในเมืองหลวงเก่าของเมืองหนานจิง

ในปี ค.ศ. 1412 ช่วงราชวงศ์หมิงจักรพรรดิ Yongle ได้สั่งให้มีการก่อสร้างหอคอยในเมืองหลวงเก่าของเมืองหนานจิง ใช้เวลาดำเนินการ 17 ปี ส่วนหนึ่งของวัด Bao’en ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งหมายถึง “Temple of Gratitude” ในภาษาจีน หอคอยสร้างด้วยอิฐสีขาวเคลือบและเพิ่มขึ้น 78 เมตรจากฐานแปดเหลี่ยม มีผู้กล่าวว่ากบฏทำลายหอคอยระหว่างการกบฏไทปิง

ในศตวรรษที่ 19 ขณะที่พวกเขาเข้ามาในเมือง หอคอยแห่งใหม่สร้างด้วยคานเหล็กและมีทิวทัศน์ที่สวยงามของเมือง เช่นเดียวกับเดิมเจดีย์มีเก้าชั้นซึ่งแต่ละแห่งจะใช้เป็นบันไดภายในหรือลิฟท์ที่สามารถมองเห็นได้ จากจุดชมวิวเหล่านี้สามารถมองเห็นชั้นประวัติศาสตร์ของเมืองได้หลายแห่ง กำแพงเมืองป้อมปราการวงกลมและมีความซับซ้อนในการป้องกันที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงที่สามารถมองเห็น snaking ผ่านเมืองข้างละแวกใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยรีพับลิกันในยุคและตึกระฟ้าทันสมัย