สวนพฤกษศาสตร์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติ

พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติโกลบอลยูเนสโกในสตูลมีประชากรประมาณ 113,110 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่เงียบสงบที่มีชื่อเสียงทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงซึ่งมีหลายวัฒนธรรมและกลุ่มศาสนาพุทธมุสลิมและคริสเตียนรวมถึงชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มาจากการเกษตรการประมงการท่องเที่ยวและธุรกิจท้องถิ่นในท้องถิ่น

Geopark สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างคนท้องถิ่นชุมชนและรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์ทางภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์และการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์โลกขององค์การยูเนสโกสตูลตั้งอยู่ในจังหวัดสตูลทางภาคใต้ของประเทศไทย สวนพฤกษศาสตร์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติ 2 แห่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่ ทุ่งวาอู่ทองอำเภอมะนังและบางส่วนของเมืองสตูล ระดับความสูงถึง 732 เมตรและมีอุณหภูมิตั้งแต่ 23 ° C ถึง 34 ° C ภูเขาและเชิงเขามีลักษณะทางภาคตะวันออกและภาคเหนือขณะที่ชายหาดและเกาะชายฝั่งครองส่วนของทะเลอันดามันของอุทยานแห่งชาติ