สมองมีความไม่แน่นอนในระดับประสาท

สมองของมนุษย์ใช้อินพุตประสาทสัมผัสที่ไม่แม่นยำในการกำหนดความจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ การวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ของมนุษย์ซึ่งหมายความว่าสมองมีความไม่แน่นอนของการสังเกตทางประสาทสัมผัสในวิธีที่เหมาะสมที่สุดทางคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามการศึกษาบางส่วนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงคณิตศาสตร์และการวิจัยอื่น ๆ

ชี้ให้เห็นว่าสมองมีความไม่แน่นอนในระดับประสาทเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอาสาสมัคร 30 คนพร้อมชุดการทดสอบการรับรู้ การทดสอบเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการระบุว่ารูปร่างวงรีที่ปรากฏบนหน้าจอถูกปรับตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาจากแนวตั้ง การทดสอบที่แตกต่างกันรวมถึงความไม่แน่นอนทางประสาทสัมผัสในรูปแบบต่าง ๆ เช่นองศาการยืดตัวที่แตกต่างกันของรูปร่างวงรีการรบกวนในรูปแบบของวงรีที่อยู่ใกล้เคียงและเวลาในการแสดงสั้น ๆ ของวงรีบนหน้าจอ