สถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจอันมากมายของศาสนาคริสต์

สถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจและอิทธิพลอันมากมายของศาสนาคริสต์ชาวเอธิโอเปียทำให้โบสถ์แห่งนี้กลายเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาตั้งแต่ปี 2521 เมื่อห้าปีที่แล้วยูเนสโกได้ตัดสินใจสร้างฝาครอบป้องกันเพื่อปกป้องโบสถ์สี่แห่ง ที่พักอาศัยอาจไม่น่าดูพวกเขามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสมบูรณ์ของคริสตจักรในปีที่ผ่านมาความพยายามอย่างมีสติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ของ Lalibela ได้นำความสนใจไปยังสถานที่ห่างไกลนี้ซึ่งนำไปสู่การมาถึงของผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน Lalibela ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เขาบอกว่าเขาพอใจเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างไร หนึ่งเพราะวัฒนธรรมของประเทศควรแสดงให้เห็นและประการที่สองคนยากจนจำนวนมากในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือทุกคนหาเลี้ยงชีพผ่านธุรกิจการท่องเที่ยวมันยอดเยี่ยมโดยไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีเงินเดือนสำหรับทุกคนถ้านักท่องเที่ยวหยุดทุกอย่างจะหยุด