สถานีพลังงานของเซลล์ที่สร้างเซลล์

โรคอ้วนทำให้การเผาผลาญลดลงและมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจ การวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของโรคอ้วนของแม่แม้ผ่านข้ามรุ่นไปยังลูกหลานเร่งอัตราของอายุของปัญหาการเผาผลาญอาหารที่เกิดขึ้นในชีวิตปกติวัยแรกรุ่นชีวิตวัยผู้ใหญ่ตอนต้นชีวิตวัยผู้ใหญ่และวัยชราตอนต้นเพื่อกำหนดอัตราที่พวกเขาอายุลูกที่เกิดจากแม่ที่เป็นโรคอ้วนมีไขมันในร่างกายมากขึ้น

และมีอาการบ่งชี้ในระยะแรกเช่นการดื้ออินซูลินเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเพิ่มความไวต่อโรคเบาหวานลูกของมารดาที่เป็นโรคอ้วนนั้นมีการทำงานบกพร่องของไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นสถานีพลังงานของเซลล์ที่สร้างเซลล์พลังงานจำเป็นต้องทำงานอย่างถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้มีแนวโน้มว่าสิ่งมีชีวิตจะพัฒนาโรคหัวใจการตั้งครรภ์และไวโอมิงชีวิตศูนย์สุขภาพหลักสูตรที่น่าสนใจคือผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างที่เกิดจากโรคอ้วนของแม่มีความแตกต่างกันในลูกหลานชายและหญิง สาเหตุของสิ่งนี้ยังไม่ชัดเจน แต่เป็นที่เชื่อกันว่าฮอร์โมนในธรรมชาติ การออกกำลังกายโดยลูกทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าสงสารหลายอย่างที่เป็นผลมาจากความอ้วนของแม่