ลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงิน

ในระยะเวลาที่จำกัดที่เหลือไม่สามารถทำได้โดยบริษัทของตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการให้บริการทางการเงินข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการแก้ไขบรรเทาทุกอย่างอยู่ในขณะนี้ ธนาคารกล่าวว่ากฎของสหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิกจะจำกัด การใช้ครัวเรือนและธุรกิจของสหภาพยุโรปในการใช้บริการทางการเงินบางอย่าง

จากบริษัทในสหราชอาณาจักร ในบางกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประกัน บริษัททางการเงินในสหราชอาณาจักรได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าในสหภาพยุโรปได้ต่อไปในอนาคต Brexit กล่าวว่าการดำเนินการเพิ่มเติมโดย บริษัทเพียงอย่างเดียวอาจเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น การดำเนินการอย่างทันท่วงทีของหน่วยงานของสหภาพยุโรปเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล