ลดความมุ่งมั่นในเป้าหมายส่วนบุคคล

วัดระดับการปลดเป้าหมายของผู้เข้าร่วมหรือแนวโน้มของผู้คนในการลดความทะเยอทะยานและลดความมุ่งมั่นในเป้าหมายส่วนบุคคล ผู้เข้าร่วมถูกขอให้ประเมินระดับข้อตกลงกับข้อความเช่นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังฉันไม่ได้ตั้งเป้าหมายสูงเกินไปในระดับหนึ่งถึงสี่ การเรียนรู้พื้นฐานเช่นหน่วยความจำการใช้เหตุผลและความเร็วในการประมวลผล

ผู้หญิงที่เกษียณอายุราชการซึ่งมีแนวโน้มที่จะปลดออกจากงานมีการลดลงของการทำงานด้านความรู้ความเข้าใจมากกว่าเพื่อนที่ยังคงทำงานอยู่ อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคนวัยเกษียณและวัยทำงานที่มีแนวโน้มที่จะปลดออกซึ่งสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นอาจป้องกันพวกเขาจากการลดลงในช่วงต้น การค้นพบของเราไม่แนะนำให้ทุกคนที่เกษียณแล้วมีความเสี่ยงต่อการลดลงของความรู้ความเข้าใจมากขึ้นมีโอกาสมากมายที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกระตุ้นทางจิตใจในวัยเกษียณเช่นการอ่านหรือเล่นเกมคำศัพท์ อย่างไรก็ตามเอเจนซี่ส่วนบุคคลและแรงจูงใจอาจมาก่อนในช่วงอายุนี้เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้มักจะต้องเริ่มต้นด้วยตนเองและบำรุงรักษาด้วยตนเอง