รูปแบบของการตายของเซลล์โปรแกรม

เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของการติดเชื้อในระบบประสาท รูปแบบที่อ่อนแอลงซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษและวิเคราะห์เซลล์ประสาทภายในลำไส้ พวกเขาพบว่าการติดเชื้อทำให้เซลล์ประสาทลดลงอย่างยาวนานซึ่งเป็นผลมาจากความจริงที่ว่าเซลล์เหล่านี้แสดงออกถึงยีนสองชนิด ซึ่งสามารถนำไปสู่การตอบสนองการอักเสบที่เฉพาะเจาะจง

การตอบสนองนี้ในที่สุดก็สามารถกระตุ้นให้เซลล์ที่จะได้รับรูปแบบของการตายของเซลล์โปรแกรม เมื่อนักวิจัยจัดการหนูเพื่อกำจัดยีนเหล่านี้โดยเฉพาะในเซลล์ประสาทพวกเขาเห็นการลดลงของจำนวนเซลล์ประสาทที่หมดอายุ กลไกการตายของเซลล์นี้ได้รับการบันทึกไว้ในเซลล์ประเภทอื่น ๆ แต่ไม่เคยมีมาก่อนในเซลล์ประสาท เราเชื่อว่าเซลล์ประสาทลำไส้เหล่านี้อาจเป็นเพียงเซลล์เดียวที่จะตายด้วยวิธีนี้