ระดับกลูตาเมตมีบทบาทในโรคจิตเภท

อาการของโรคจิตเภทได้เช่นเดียวกับ 91 การควบคุมสุขภาพที่ดีจากชุมชน ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอายุเฉลี่ย 22 ปีและ 58% เป็นผู้ชาย นักวิจัยใช้แม่เหล็กทรงพลังในการวัดและเปรียบเทียบห้าภูมิภาคในสมองระหว่างคนที่มีและไม่มีโรคจิต การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ของข้อมูล ระบุสารเมตาโบไลต์ทางเคมีและปริมาณ โดยเฉลี่ย 4% ลดลงอย่างมีนัยสำคัญของกลูตาเมตสารเคมีในสมอง

ในภูมิภาคเยื่อหุ้มสมองด้านหน้า cingulate ของสมองในคนที่มีอาการทางจิตเมื่อเทียบกับคนที่มีสุขภาพดี กลูตาเมตเป็นที่รู้จักสำหรับบทบาทในการส่งข้อความระหว่างเซลล์สมองและเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าและโรคจิตเภทดังนั้นการค้นพบเหล่านี้ได้เพิ่มหลักฐานที่แสดงว่าระดับกลูตาเมตมีบทบาทในโรคจิตเภทนอกจากนี้นักวิจัยพบว่ามีการลดกลูตาไธโอนทางเคมี 3% ในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าของสมองส่วน cingulate และ 8% ในฐานดอก กลูตาไธโอนสร้างขึ้นจากโมเลกุลขนาดเล็กสามตัวและหนึ่งในนั้นคือกลูตาเมต