ภูฏานเดินหน้าสู่ความทันสมัยผ่านโครงการก่อสร้าง

ดินแดนแห่งฟ้าร้องมังกรเป็นราชธานีของภูฏานที่เต็มไปด้วยชื่อของภาษาภูฏานแปลว่าเป็นภาษาอังกฤษได้เลื่องลือในชีวิตสมัยใหม่ที่ก้าวช้ากว่ามากของส่วนที่เหลือของโลก โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตเข้ามาในปี 2542 โดยมีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมาสี่ปีต่อมา และไม่น่าเชื่อว่าจนถึงปี 1960 การก่อสร้างเริ่มขึ้นบนถนนสายแรกของประเทศ จนถึงขณะนี้ทางเดียวที่จะเดินทางไปทั่วภูฏาน

คือเส้นทางเดินเท้าและล่อที่ตัดผ่านแนวภูเขาอันน่าทึ่ง แต่มีถนนสร้างมานานกว่า 1,500 กิโลเมตรและมีความสุขโดยเฉพาะและไม่คาดฝันสำหรับผู้ที่ขับรถพวกเขาในวันนี้: สัญญาณริมถนนที่แปลกมาก พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Dantak ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของรัฐบาลอินเดียที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การชายแดน (BRO) ซึ่งเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาได้ช่วยให้ภูฏานเดินหน้าสู่ความทันสมัยผ่านโครงการก่อสร้างและพัฒนา