พื้นที่โครโมโซมที่มีการโต้ตอบสูง

องค์ประกอบเชิงเส้นของ DNA ในโครโมโซม แต่ในนิวเคลียสของเซลล์มนุษย์ DNA ไม่เชิงเส้นโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์นั้นถูกพับและบรรจุเป็นรูปร่าง 3 มิติโครงสร้าง 3 มิตินั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจการทำงานของเซลล์ในการพัฒนาและโรค ส่วนย่อยมีความสนใจเป็นพิเศษเพราะสะท้อนถึงการแยกเชิงพื้นที่ของพื้นที่โครโมโซมที่มีการโต้ตอบสูง

องค์ประกอบย่อยและวิธีที่มันมีผลต่อการทำงานของเซลล์ แต่จนถึงตอนนี้นักวิจัยสามารถคำนวณรูปแบบของหน่วยย่อยได้เฉพาะเมื่อมีชุดข้อมูลที่ครอบคลุมสูงมาก นั่นคือ DNA ได้รับการจัดลำดับโดยละเอียดเพื่อจับการโต้ตอบที่มากขึ้น รายละเอียดระดับนั้นหายไปในชุดข้อมูลสำหรับบรรทัดเซลล์อื่นที่ไม่ใช่ การทำงานใช้เครือข่ายประสาทเทียมเพื่อช่วยเติมช่องว่างในชุดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเข้ารหัสอัตโนมัติสามารถให้พิกเซลที่ขาดหายไปโดยเรียนรู้ว่าพิกเซลประเภทใดที่มักพบร่วมกันและคาดเดาได้ดีที่สุดดัดแปลงให้กับฟังก์ชั่นความเร็วสูงโดยใช้ชุดข้อมูลเพื่อฝึกให้จำได้ว่าลำดับของคู่ DNA จากโครโมโซมที่แตกต่างกันโดยทั่วไปอาจมีปฏิสัมพันธ์กันในอวกาศ 3 มิติในนิวเคลียสของเซลล์