พิจารณาแผนการที่จะเปิดโรงเรียนประถมศึกษาในอังกฤษ

ประตูโรงเรียนหลีกเลี่ยงไม่ได้จะเปิดให้นักเรียนมากขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายนใน Wolverhampton สภาเทศบาลเมืองกล่าวว่า มีนักเรียนประมาณ 1,000 คนในเมืองที่ได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านวิกฤติของโรคคอโรนาไวรัส สมาชิกคณะรัฐมนตรีเพื่อการศึกษาและทักษะกล่าวว่าสภาได้มีการหารือในเชิงบวกกับโรงเรียนและสอนสหภาพแรงงาน

แต่การทดสอบกรดจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้ปกครองจะส่งลูกของพวกเขา พวกเขาจะต้องแน่ใจว่าลูกของพวกเขาปลอดภัยมันคือการตัดสินใจของพวกเขาและเราจะเคารพมันจะไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่เลือกที่จะให้ลูกอยู่ที่บ้าน รัฐมนตรีกำลังเผชิญแรงกดดันจากสภาบางแห่งและสอนสหภาพแรงงานเพื่อพิจารณาแผนการที่จะเปิดโรงเรียนประถมศึกษาในอังกฤษให้กับนักเรียนบางคนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน