ผู้บริหารฮ่องกงจะหารือจีนเรื่องช่วยชาวฮ่องกงอยู่และทำงานในจีน

นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารฮ่องกงจะเดินทางไปจีนในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเรื่องการหาทางอำนวยความสะดวกให้ชาวฮ่องกงไปพำนักและทำงานในจีนแผ่นดินใหญ่

สำนักงานผู้บริหารฮ่องกงแถลงวันนี้ว่า นางหล่ำจะเดินทางไปกรุงปักกิ่งในวันอังคารเพื่อพบกับกลุ่มผู้นำการพัฒนาเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า หรือ Greater Bay Area ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจทางตอนใต้ของจีนในวันรุ่งขึ้น กลุ่มนี้พบกันมาแล้ว 2 ครั้ง รับรองมาตรการหลายอย่างในการอำนวยความสะดวกให้ชาวฮ่องกงพัฒนา ทำงาน และพำนักตามเมืองในเขตนี้ของจีนแผ่นดินใหญ่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนและสินค้า โดยจะใช้มาตรการทางภาษีดึงดูดผู้มีความสามารถจากฮ่องกง และส่งเสริมนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการให้แก่คนรุ่นใหม่ในฮ่องกงและมาเก๊า

นางหล่ำเคยบอกกับภาคธุรกิจในฮ่องกงเมื่อเดือนสิงหาคมว่า เขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าเป็นโอกาสที่จะทำให้ชาวฮ่องกงมีงานทำและช่วยลดความตึงเครียดในสังคม หากสถานการณ์ในฮ่องกงสงบลงแล้ว รัฐบาลจีนจะเข้ามาช่วยเหลือด้วยมาตรการเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเศรษฐกิจดังกล่าว

เขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าประกอบด้วยเมืองในมณฑลกวางตุ้ง 9 เมืองได้แก่ กว่างโจว เซินเจิ้น จูไห่ ฝอซาน หุ้ยโจว ตงกวน จงซาน เจียงเหมินและจ้าวชิ่ง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊า