ผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรียธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรียธรรมชาติที่มีความแพร่หลายและมีความหลากหลายทางเคมีซึ่งสามารถตอบสนองการทำงานทางชีวภาพที่หลากหลาย เช่นเดียวกับยาปฏิชีวนะสารอนุพันธ์บางชนิดฆ่าแบคทีเรีย อื่น ๆ เป็นพิษต่อเชื้อราและเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังมีอนุพันธ์ที่อนุญาตให้แบคทีเรียอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เป็นศัตรูกับพวกเขาเช่นร่างกายมนุษย์

ปัจจัยความรุนแรงเหล่านี้มักจะมีความสำคัญสำหรับแบคทีเรียที่จะทำให้เกิดโรค ทางชีวเคมีนิตยสารทั้งหมดมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่ง่าย ๆ เช่นกรดฟีนซีน -16- ไดคาร์บอกซิลิกหรือกรดฟีโนซีน -1 คาร์บอกซิลิกซึ่งมีการสังเคราะห์ทางชีวภาพเป็นที่เข้าใจกันดี อย่างไรก็ตามโครงสร้างเริ่มต้นเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างมากในบริเวณรอบนอกเพื่อให้ได้อนุพันธ์ของฟีนซีนจำนวนมากซึ่งหลาย ๆ อันสามารถพบได้ในแบคทีเรียต่าง ๆ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลนำโดยศาสตราจารย์ Helge Bode ประสบความสำเร็จในการระบุกลไกใหม่ที่ทำให้แบคทีเรียสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานที่เรียบง่ายเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอนุพันธ์ที่ทำหน้าที่ทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบรวมถึงเซลล์ของ สิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้น