ผลสำรวจชี้คนงานค่าแรงต่ำมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

สำนักงานสถิติแห่งชาติ แห่งสหราชอาณาจักเผยผลสำรวจที่ชี้ว่า ผู้ชายกลุ่มที่ทำงานทักษะต่ำ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ดูแล คนงานก่อสร้าง พนักงานทำความสะอาด คนขับแท็กซี่ คนขับรถประจำทาง เชฟ และพนักงานเติมสินค้า เป็นต้น มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 สูงกว่ากลุ่มผู้ชายที่ทำงานในระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะถึง 4 เท่า

หรือมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 21.4 ต่อประชากร 100,000 คน ขณะที่ผู้ชายในอาชีพอื่นมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 5.6 ต่อประชากร 100,000 คน หากคุณได้รับค่าแรงขั้นต่ำ และยังต้องทำงานในช่วงการระบาดของโควิด-19 คุณมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าเดิม ดังนั้น รัฐบาลควรมีคู่มือการจัดการ หรือคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกลับไปทำงานอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคนทำงาน