ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย

การเปลี่ยนแปลงที่เราพบมีขนาดเล็กมากจนฉันไม่เชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่มีความหมายทางการแพทย์หรือมีความเกี่ยวข้องที่สำคัญเรายังพบว่าสวิตช์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฤทธิ์ลดน้ำตาลอย่างรุนแรงหรือระดับน้ำตาลในเลือดสูงและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยและทั่วทั้งระบบสุขภาพ การศึกษาแบบกลุ่มย้อนหลังของผู้สูงอายุ 14,635 คนที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 จากสี่รัฐในสหรัฐอเมริกา

แคลิฟอร์เนียแอริโซนาเนวาดาและเวอร์จิเนียที่เข้าร่วมในแผนประกันสุขภาพของรัฐบาล ทีมยังเปรียบเทียบผลลัพธ์และผลลัพธ์สำหรับผู้เข้าร่วม 983 คนที่เปลี่ยนจากอะนาล็อกเป็นอินซูลินของมนุษย์กับกลุ่มเปรียบเทียบของผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้เปลี่ยน ผลลัพธ์หลักสำหรับการวิเคราะห์คือการเปลี่ยนแปลงในระดับฮีโมโกลบิน A1c ก่อนระหว่างและหนึ่งปีหลังจากการแทรกแซงตามแผนสุขภาพของผู้ป่วยสลับจากอะนาล็อกเป็นอินซูลินของมนุษย์ ผลลัพธ์รอง ได้แก่ อัตราภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือภาวะน้ำตาลในเลือดสูง