ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น

ประชากรไทยมีอายุมากโดยเร็วถึง 17.1% ของประชากรไทยปัจจุบันคือผู้สูงอายุ ในฐานะที่เป็นสัดส่วนของจำนวนประชากรทั้งหมดนี้ทำให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นอันดับที่สองในภูมิภาคอาเซียนโดยมีสิงคโปร์อยู่ที่ 19.6 เปอร์เซ็นต์และเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานอยู่ 11.1% “นี่ไม่ใช่แค่เพิ่มภาระภาษีให้แก่ประชากรที่อายุน้อยลงเนื่องจากจำนวนผู้เสียภาษีลดลง

แต่ยังนำไปสู่ปัญหาทางการเงิน สำหรับประชากรผู้สูงอายุ” Rapee กล่าว บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารและการซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะไม่เพียงพอตามแผนการเกษียณอายุทางการเงินเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าในช่วงเวลาจากดอกเบี้ยอาจไม่สามารถชดเชยอัตราเงินเฟ้อได้ เขากล่าวว่าแนวทางดอกเบี้ยจะช่วยลดความมั่งคั่งของบุคคลทั่วไป ในขณะเดียวกันเลขาธิการกล่าวว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10 ทำให้ตัวเลือกที่ทำงานได้มากขึ้นสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ