ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นอันตราย

นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใหญ่ 50,462 คนที่เข้าเรียนในการศึกษาการสูญเสียการได้ยิน Nord-Trøndelagในช่วงปีพ. ศ. 2539 ถึงปีพ. ศ. 2541 พวกเขาใช้ทะเบียนสาเหตุการเสียชีวิตของนอร์เวย์เพื่อระบุถึงผู้เสียชีวิตจนถึง 2016 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสและจำนวนบุตรที่ได้รับ นักวิจัยยังได้จัดหมวดหมู่ความถี่การสูบบุหรี่การใช้แอลกอฮอล์

และการออกกำลังกาย มีคำอธิบายหลายประการเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างความสูญเสียการได้ยินและความตาย ครอบครัวอาจมีแนวโน้มที่จะยังคงให้การสนับสนุนและนำเสนอแม้ในช่วงเวลาที่มีสุขภาพไม่ดีเมื่อเทียบกับเพื่อนหรือคนที่มีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอกว่าซึ่งอาจลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางการฟัง การมีคู่ค้าอาจทำให้คนที่สูญเสียการได้ยินมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นเนื่องจากคู่สมรสอาจให้การสนับสนุนริเริ่มและช่วยให้พวกเขาชนะเกณฑ์ในการติดต่อกับคนอื่น คู่สมรสยังสามารถสนับสนุนการใช้การสนับสนุนด้านเทคนิคเช่นเครื่องช่วยฟังและช่วยในการให้คำปรึกษาบริการสุขภาพเมื่อจำเป็น การอยู่ในความสัมพันธ์อาจทำหน้าที่เป็นตัวกันต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นอันตรายของการสูญเสียการได้ยิน