ผลกระทบจากกลยุทธ์การเรียนรู้

มนุษย์มีสมองที่ใหญ่โตเป็นพิเศษซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงสองสามล้านปีที่ผ่านมา สัตว์ชนิดอื่นยังมีขนาดสมองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเพิ่มขึ้นเหล่านี้ทำให้งงงวยเพราะเนื้อเยื่อสมองมีราคาแพงมาก นั่นคือสมองที่เล็กกว่าจะรักษาได้ง่ายในแง่ของแคลอรี่ จากการค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียนรู้ Muthukrishna และเพื่อนร่วมงานได้วิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

และคาดการณ์สมมุติฐานทางสมองของสมองและพบว่าทฤษฎีนี้ไม่เพียง แต่อธิบายการเพิ่มขึ้นของขนาดสมองเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์กับขนาดของกลุ่มกลยุทธ์การเรียนรู้ความรู้และประวัติชีวิต ทฤษฎีนี้อาศัยความคิดที่ว่าสมองขยายเพื่อเก็บและจัดการข้อมูลเพิ่มเติม สมองขยายเพื่อตอบสนองความพร้อมของข้อมูลและแคลอรี่ ความพร้อมในการให้ข้อมูลมีผลกระทบจากกลยุทธ์การเรียนรู้ขนาดของกลุ่มโครงสร้างการผสมพันธุ์และความยาวของระยะเวลาของเยาวชน