ปริมาณคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต

กระดาษเพิ่มว่าการตั้งราคาขั้นสูงที่ใช้หรือการตั้งราคาเริ่มต้นการประมูลสูง การ จำกัด ปริมาณคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตที่มีอยู่โดยไม่ใช้แผนงานที่ชัดเจนและการตั้งเกณฑ์การประมูลที่ไม่ดีคือบางส่วนของการตัดสินใจด้านนโยบายที่เน้น รายงานที่ผลักดันราคาคลื่นความถี่สูงในประเทศกำลังพัฒนา ทำให้เป็นข้อวิเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในการกำหนดราคาคลื่นความถี่ในประเทศกำลังพัฒนา

การกำหนดราคาสเปกตรัมต่อผู้บริโภค ในบรรดาประเทศที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ ได้แก่ แอลจีเรียบังคลาเทศบราซิลโคลอมเบียอียิปต์กานาอินเดียจอร์แดนเม็กซิโกพม่าและไทยซึ่งเป็นตลาดที่มีการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่เป็นอันดับแรก