ปรับปรุงชิปสมองสำหรับยาที่แม่นยำ

การยับยั้งเมื่อใช้ร่วมกันและแสดงให้เห็นว่าชิปมะเร็งสมองนี้ช่วยให้การคัดกรองยาเสพติดขนาดใหญ่ราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพตัวอย่างไปยังเนื้องอกมะเร็ง 3 มิติในหลอดทดลอง นำไปใช้กับการศึกษาการคัดกรองยาเสพติดวิศวกรรมเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการสูญเสียตัวอย่างในหลอดทดลองระบบชิปมะเร็งสมองที่มีอยู่ของพวกเขาโดยการเพิ่มชั้นการกระจายแบบลามินาร์

เพิ่มเติมซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียตัวอย่างระหว่างการเพาะเซลล์และป้องกัน spheroids สิ่งนี้ทำให้สไปโรดิดเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งชิปเพื่อการทดสอบยาที่สอดคล้องกันระหว่างสเฟียรอยด์แต่ละอันความสามารถในการประเมินประสิทธิภาพของยารักษาโรคมะเร็งได้อย่างรวดเร็วจะเป็นการปรับปรุงที่โดดเด่นกว่าโปรโตคอลมะเร็งทั่วไปที่ได้รับยาเคมีบำบัดจากนั้นทดสอบเป็นเวลาหลายเดือนและผู้ป่วยเปลี่ยนไปใช้ยาอื่นหากยาตัวแรกไม่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ใหม่สามารถกำหนดส่วนผสมยาที่เหมาะสมในเวลาเพียงสองสัปดาห์ เมื่อเราสามารถบอกแพทย์ว่าผู้ป่วยต้องการส่วนผสมของยาและสัดส่วนที่แน่นอนของยาแต่ละตัวนี่คือยาที่แม่นยำ