ประเมินความยืดหยุ่นของเนื้องอก

ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับชีววิทยาของโรคมะเร็ง แต่ 90% ของยาที่ใช้ในการทดลองล้มเหลวระหว่างการทดลองทางคลินิก เป็นที่น่าสงสัยมากขึ้นว่าคุณสมบัติเชิงกลของเนื้องอกมีผลต่อความก้าวหน้าของโรคและประสิทธิภาพในการรักษา แม้ว่าเราจะสามารถประเมินความยืดหยุ่นของเนื้องอกทั่วโลกได้ แต่ก็ยากที่จะวัดความแข็งแกร่งในท้องถิ่นลึกลงไปและดูว่าแกนกลางของเนื้องอก

ต่อต้านการซึมผ่านของของเหลวในการรักษาหรือไม่ ในการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพเหล่านี้นักวิจัยได้ใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบ noncontact ซึ่งไม่ต้องการการใช้ตัวแทนความเปรียบต่าง ดังนั้นที่ไม่รบกวนการทำงานของเนื้อเยื่อ ที่ใช้ประโยชน์จากการสั่นสะเทือนเล็กน้อยของสสารตามธรรมชาติ เพื่อสรุปพฤติกรรมของเนื้องอกลำไส้ใหญ่ในหลอดทดลองนักวิจัยได้สร้าง organoids, ทรงกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 มม. ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเซลล์มะเร็ง พวกเขามุ่งเน้นลำแสงเลเซอร์สีแดงไปยังวัตถุเหล่านี้ การสั่นสะเทือนเล็กน้อยของตัวอย่างที่เกิดจากการกวนทางความร้อนปรับเปลี่ยนสีของลำแสงที่ออกจากตัวอย่างเล็กน้อย ด้วยการวิเคราะห์แสงนี้จะมีการสร้างแผนที่ของคุณสมบัติเชิงกลของแบบจำลองเนื้องอก: ยิ่งบริเวณที่สแกนด้วยเลเซอร์มีความแข็งมากเท่าไรการสั่นสะเทือนก็จะเร็วขึ้นและในลักษณะที่เทียบเคียงกับดอปเลอร์เอฟเฟกต์ (กลไกที่ทำให้เกิดเสียงไซเรน ยิ่งหดเมื่อยิ่งเข้าใกล้) ยิ่งเปลี่ยนสีมากขึ้น