ประเมินความคล้ายคลึงกันของเนื้อหายีน

กลุ่มหนึ่งบริโภคโปรตีนสูงอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำและกลุ่มอื่น ๆ รับประทานคาร์โบไฮเดรตสูงอาหารโปรตีนต่ำเป็นเวลาสี่สัปดาห์ เก็บตัวอย่างอุจจาระสุนัขทั้งหมด 129 ครั้งในเวลาสี่และแปดสัปดาห์ นักวิจัยได้สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างเหล่านี้เพื่อสร้างแคตตาล็อกยีน microbiome ของสุนัขที่มียีน 1,247,405 ตัว แคตตาล็อกยีนของสุนัขถูกนำมาเปรียบเทียบกับแคตตาล็อกยีน

ในกระเพาะอาหารจากมนุษย์หนูและสุกรเพื่อประเมินความคล้ายคลึงกันของเนื้อหายีนและวิธีการที่ microbiome ในกระเพาะอาหารตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอาหาร ผู้เขียนเตือนว่าในขณะที่มนุษย์และสุนัขเป็นเจ้าภาพจุลินทรีย์ที่คล้ายกันมากพวกมันไม่ใช่จุลินทรีย์ที่เหมือนกัน แต่มีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันมากในสายพันธุ์เดียวกัน