ประเมินการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสมอง

ประเมินการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสมองเล่นซ้ำหลังจากประสบการณ์จริงนักวิจัยได้ขัดขวางเครือข่ายการส่งสัญญาณนี้โดยเฉพาะ แต่หลังจากที่หนูได้รับโอกาสที่จะค้นพบสถานที่ให้รางวัลสะท้อนสิ่งที่เราค้นพบก่อนหน้านี้เราสังเกตว่าหน่วยความจำบกพร่องสำหรับสถานที่ที่ได้รับผลตอบแทนสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรางวัลอยู่ในสถานที่ที่ท้าทาย การเรียนรู้ครั้งแรกก่อให้เกิดการรวมของประสบการณ์

ที่ได้รับรางวัลสูงและผลกระทบนี้ขึ้นอยู่กับความยากลำบากของงาน การตั้งค่าการทดลองที่ค่อนข้างง่ายกับหนูและเม็ดอาหารสามารถสอนเราได้มากมายเกี่ยวกับความทรงจำ ผลลัพธ์ของเราแสดงให้เห็นว่าการเล่นซ้ำนั้นมีส่วนช่วยในการรวบรวมความทรงจำที่เลือกสรรไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นนี้สามารถเปิดโอกาสในอนาคตสำหรับการรักษาที่ช่วยเสริมสร้างความทรงจำและยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความจำเสื่อมในโรคเช่นสมองเสื่อม