ประเมินการบังคับใช้ในทางปฏิบัติของสิ่งที่ค้นพบ

ความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยโดยไม่ต้องมีภาวะสมองเสื่อมในชุมชนเมืองที่เสร็จสิ้นการทดสอบการคัดกรองทางความคิดสั้นในการพัฒนาภาวะสมองเสื่อมในช่วงระยะเวลาการศึกษาภาวะสมองเสื่อมในช่วงระยะเวลาการศึกษาตอบสนองความแปลกใหม่และเป้าหมายที่ไม่เหมือนใครของการศึกษาในปัจจุบันและแนะนำว่าสำหรับผู้สูงอายุจนถึงกลางปี ​​80 ที่ไม่ได้รับการทดสอบทั้งการระบุกลิ่นสั้น ๆ

และการทดสอบทางสติปัญญาทั่วโลก ปีที่ผ่านมาไม่น่าเป็นไปได้มากและการประเมินผลการสืบสวนเพิ่มเติมสำหรับภาวะสมองเสื่อมมักไม่จำเป็นการค้นพบเหล่านี้ยืนยันหลักฐานจากการศึกษาทางคลินิกก่อนหน้านี้แยกจากผู้ป่วย 144 คนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยซึ่งได้รับการติดตามเป็นเวลา 3 ปี ในการศึกษาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้เข้าร่วมที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปีที่มีคะแนน พบว่าเป็นการเปลี่ยนไปสู่ภาวะสมองเสื่อมจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในระดับปฐมภูมิเพื่อยืนยันและประเมินการบังคับใช้ในทางปฏิบัติของสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้ซึ่งได้รับจากกลุ่มชุมชน