ประสิทธิภาพเส้นทางโมเลกุลใหม่

โรคความก้าวหน้านี้มีความดันโลหิตสูงในปอดและส่งผลกระทบต่อเด็กและผู้ใหญ่ เมื่อปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา สามารถนำไปสู่ความเสียหายหัวใจร้ายแรงกระบวนการที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแดงปอดหนาขึ้นซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันเพิ่มขึ้น การย้อนกลับของการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดอาจแก้ได้เป้าหมายในการพัฒนาวิธีบำบัดรักษาโรค

PAH เป็นโรคที่คุกคามชีวิตในผู้ใหญ่และสามารถทำให้การซ่อมแซมโรคหัวใจพิการในเด็กได้ยากขึ้น ในขณะที่มีการพัฒนาความก้าวหน้าในการรักษา แต่ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเส้นทางโมเลกุลใหม่ที่อธิบายโดยการศึกษาของเราอาจเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวิธีบำบัดรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายโปรตีน EYA3 อาจช่วยให้การรักษาดีขึ้น