ประธานรัฐสภาเกาหลีใต้เสนอแผนยุติข้อพิพาทกับญี่ปุ่น

นาย มูน ฮี-ซัง ประธานรัฐสภาเกาหลีใต้ได้เสนอแผนที่จะช่วยยุติข้อพิพาทระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นกรณีการใช้แรงงานสมัยสงคราม แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแผนของประธานสภาเกาหลีใต้ในการยุติข้อพิพาทระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

นายมูนได้เสนอแนวคิดว่า จะเสนอร่างกฎหมายตั้งกองทุนเพื่อจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ถูกบังคับใช้แรงงานในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลี โดยเงินชดเชยดังกล่าวจะระดมจากการบริจาคโดยสมัครใจขององค์กรธุรกิจและบุคคลจากทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเสื่อมลง หลังศาลฎีกาเกาหลีใต้มีคำสั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวเกาหลี นายมูนชี้ว่า แม้ข้อเสนอของเขาอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งสองประเทศ แต่ก็อยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจและให้การสนับสนุน แต่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อใด ขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ยังไม่มีทัศนะต่อข้อเสนอของประธานรัฐสภา

ด้านรัฐบาลญี่ปุ่นและพรรคเสรีประชาธิปไตยยังคงยืนกรานคัดค้านคำสั่งศาลที่ให้ญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชย โดยระบุว่าการจ่ายค่าชดเชยทุกอย่างได้กระทำเสร็จไปหมดแล้ว และในการพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น กับประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์ ผู้นำญี่ปุ่นก็ได้ย้ำอีกครั้งว่าท่าทีของญี่ปุ่นต่อเรื่องนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง