ตรวจพบความเสียหายร้ายแรงต่อจีโนมเซลล์

โปรตีนต่อต้านเนื้องอก p53 สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตหรือความตายของเซลล์ หากตรวจพบความเสียหายในจีโนมของเซลล์โปรตีนจะผลักเซลล์ไปสู่การฆ่าตัวตาย การป้องกันมะเร็งในช่องปากนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อมีโปรตีนพิเศษ การรักษาโรคมะเร็งโดยไม่มีผลข้างเคียงที่เฉพาะเจาะจงโจมตีเซลล์มะเร็งยังคงฝันสำหรับแพทย์และผู้ป่วยเหมือนกัน

แต่ธรรมชาติมีมานานแล้วตั้งแต่พัฒนาโปรแกรมต่อต้านมะเร็งชนิดนี้ แต่ละเซลล์ของเราติดตั้งมัน: เมื่อตรวจพบความเสียหายร้ายแรงต่อจีโนมเซลล์จะทำลายตัวเองดังนั้นจึงป้องกันการเติบโตของเนื้องอก ทีมวิจัยในมิวนิกได้ถอดรหัสกลไกการควบคุมที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรตีนหลายชนิด เรารู้มาบ้างแล้วว่ามีกลไกการควบคุมเช่นนี้และโปรตีนยับยั้งเนื้องอก p53 มีบทบาทสำคัญสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนคือบทบาทของโมเลกุลของโมเลกุลในการควบคุมเครื่องจักรเซลลูลาร์