จีนคาดธุรกิจการบินโตไม่หยุดฟุ้งเครื่องบินจะทะลุหมื่นลำ

จำนวนเครื่องบินจะสูงถึง 10,344 ลำภายในปี 2038 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.2 ต่อปี โดยช่วงเวลาดังกล่าวปริมาณการใช้งานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.3 สัดส่วนของเครื่องบินจีนจากเครื่องบินทั้งหมดทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21 ในปี 2038 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 ในปัจจุบันเนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

รายงานยังคาดการณ์ว่าจะมีการส่งมอบเครื่องบินลำใหม่จำนวน 45,459 ลำไปยังทั่วโลกในช่วง 2 ทศวรรษข้างหน้า คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในปี 2018 ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศของจีนก้าวกระโดดขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบปีต่อปี แตะที่ 610 ล้านคน บริษัทเครื่องบินเชิงพาณิชย์แห่งประเทศจีน หรือ โคแม็ก (COMAC) รายงานว่าเครื่องบินโดยสารของสายการบินจีนจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้าโดยมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว