จีนขอให้สายการบินจีนให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่อไป

สำนักงานการบินพลเรือนจีนขอให้สายการบินจีนให้บริการเที่ยวบินต่อไปกับประเทศที่ไม่ห้ามชาวจีนเข้าประเทศเพราะเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาด

สำนักงานการบินพลเรือนจีนมีประกาศว่า สายการบินต่างชาติ 46 แห่งได้ระงับเที่ยวบินเข้าออกจีนแผ่นดินใหญ่ บางประเทศยังห้ามชาวจีนเดินทางเข้าด้วย ดังนั้นเพื่อรองรับความจำเป็นของผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าออกจีนและความจำเป็นของการลำเลียงสิ่งของระหว่างประเทศในช่วงเวลานี้ สำนักงานจึงขอให้สายการบินจีนให้บริการเที่ยวบินกับประเทศที่ไม่จำกัดการเดินทางกับจีนต่อไป แม้ว่าได้ลดจำนวนเที่ยวบินเพราะจำนวนผู้โดยสารลดลงแล้วก็ตาม

โอเอจี (OAG) ผู้ให้บริการข้อมูลการเดินทางทั่วโลกในสหราชอาณาจักรเผยว่า จำนวนเที่ยวบินในจีนซึ่งเป็นตลาดการบินใหญ่อันดับสองของโลกกำลังลดลงเพราะการปรับเปลี่ยนตารางการบินครั้งมโหฬาร จะมีการยกเลิกเที่ยวบินเข้า ออก หรือภายในจีนไม่ต่ำกว่า 25,000 เที่ยวภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่วารีไฟลต์ บริษัทบริการข้อมูลการบินพลเรือนของจีนเผยว่า นับจนถึงเวลา 10.30 น.วันนี้ตามเวลาจีน สายการบินจีน 41 แห่งยกเลิกเที่ยวบินวันนี้ไปแล้วเกือบ 2 ใน 3 จากทั้งหมด 16,623 เที่ยวบิน สายการบินฮ่องกงยกเลิก 10 เที่ยว สายการบินไต้หวันยกเลิก 162 เที่ยว สายการบินต่างประเทศอีก 37 แห่งยกเลิกรวม 168 เที่ยว ส่วนช่วงวันที่ 10 มกราคมถึง 3 กุมภาพันธ์มีเที่ยวบินยกเลิกราว 90,000 เที่ยว หากนับเฉพาะเดือนนี้ยกเลิกเฉลี่ยวันละ 10,000 เที่ยว แม้ว่าผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกมองว่า การห้ามเดินทางเป็นมาตรการที่ไม่จำเป็นก็ตาม