จีนขอให้ปิดร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์

สำนักงานบริหารการผูกขาดยาสูบแห่งชาติจีน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการบริโภคยาสูบของจีนออกประกาศขอให้เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซทั้งหลายและบริษัทต่าง ๆ ปิดร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ซึ่งเป็นความพยายามของรัฐบาลในการหยุดยั้งมิให้เยาวชนซื้อบุหรี่ไฟฟ้าทางอินเทอร์เน็ต

คำประกาศดังกล่าว ลงวันที่ 30 ตุลาคมและนำออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของไชนา โทแบคโก ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารการผูกขาดยาสูบแห่งชาติจีน โดยทางสำนักงานฯ ระบุว่า เป้าหมายของคำประกาศนี้ก็เพื่อปกป้องสุขภาพทางกายและจิตใจของเยาวชน และขอให้ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ขายทั้งบริษัทและที่เป็นบุคคล ยุติการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางในลักษณะเดียวกัน และขอเรียกร้องให้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ปิดร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จีนมีผู้สูบบุหรี่ราว 300 ล้านคน ทำให้เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกของบริษัทบุหรี่ต่าง ๆ