จักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ใหม่ประกาศจะอยู่เคียงข้างประชาชน

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะซึ่งเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 126 ของราชวงศ์ญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการในเช้าวันนี้ มีพระปฐมบรมราชโองการว่า จะอยู่เคียงข้างประชาชนชาวญี่ปุ่นเสมอ และขอให้เกิดสันติภาพทั่วโลก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะเริ่มขึ้นในเวลา 10.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลา 08.30 น.ในไทย ณ ท้องพระโรงต้นสนภายในพระราชวังอิมพิเรียลใจกลางกรุงโตเกียว โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที พระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ระบุว่า จะคำนึงถึงประชาชนเป็นอันดับแรก และปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ พระองค์จะดำเนินตามรอยสมเด็จพระราชบิดาอากิฮิโตะ ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ยุคใหม่ที่นำพาราชวงศ์ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติในญี่ปุ่น พระองค์ทรงเสด็จฯเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ พระจักรพรรดิองค์ใหม่แห่งราชวงศ์ดอกเบญจมาศสัญญาว่า พระองค์จะดำเนินตามรอยสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ก่อน และอุทิศพระองค์เพื่อนำพาประเทศชาติให้รุ่งเรืองสืบไป