ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและยุโรป

สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงในการออกจะมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและยุโรปเนื่องจากธุรกิจและธุรกรรมที่เชื่อมโยงกันเป็นจำนวนมากรวมถึงเศรษฐกิจโลกเฉินกล่าวรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาทางกฎหมายในการระดมทุนเพื่อความมั่นคงชายแดนแก้ไขปัญหาการเข้าเมืองและการให้เงินสนับสนุนคำมั่นสัญญาของทรัมป์ในการสร้างกำแพง

ทางตันอาจนำไปสู่การปิดรัฐบาลอีกครั้ง ในด้านหน้าของประเทศเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกสงครามการค้าส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยมากขึ้นแม้ว่าจะได้รับคำสั่งซื้อจากจีนในช่วงก่อนหน้านี้ แต่จะส่งผลกระทบในภายหลังหากจีนไม่สามารถส่งออกสินค้าได้และจีนจะยกเลิกคำสั่งซื้อ ตอนนี้ประเทศไทยกำลังปรับการผลิตเพื่อผลิตสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงขึ้น แต่ปัญหาคือค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมากถึง 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ