ความผูกพันทางอารมณ์กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้คนในชนกลุ่มน้อยยังคงแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายสาธารณะและในเวลาเดียวกันก็ไม่เคยเปลี่ยนมุมมองของพวกเขา สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวที่ไม่ชอบประยูรผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในขณะที่ผู้สนับสนุนของเขานั้นเป็นชนกลุ่มน้อยที่โดดเด่นและตรงไปตรงมา ดังนั้นชนกลุ่มน้อยไม่ต้องการแสดงความคิดเห็น แต่ลงคะแนนเสียงในความโปรดปรานของเขา

แม้ว่าพระนางประชาราษฎร์ไม่สามารถรักษาส่วนแบ่งของเสียง ซึ่งคล้ายกับส่วนแบ่งการตลาดที่เป็นแบรนด์ที่มีคำสั่งเหนือคู่แข่ง แต่ก็ยังสามารถรักษา ส่วนแบ่งจิตใจ ซึ่งหมายถึงการรับรู้ของสาธารณชนและเพิ่มส่วนแบ่งหัวใจ หมายถึงความผูกพันทางอารมณ์กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะท้อนสื่อสังคมมากที่สุดในการชักชวนคนหนุ่มสาวให้กลับมา แต่เด็กน้อยผิดหวังกับผลลัพธ์ พวกเขาเชื่อว่าพรรคควรจะชนะมากขึ้น เธอเตือนไม่ให้พยายามทำนายผลการเลือกตั้งตามการสนทนาออนไลน์