ความต้องการของประชาชนในการเลือกตั้ง

แม้ว่าในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาระบอบการปกครองได้ปรากฏตัวอย่างมั่นคงเกี่ยวกับการเลือกตั้งและได้กล่าวถึงการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์การเคลื่อนไหวล่าสุดของมันชี้ให้เห็นว่ากระบวนการอาจจะถูกยกเลิกภายในหนึ่งเดือนจนถึงวันที่ 24 มีนาคมเนื่องจากพิธีราชาภิเษก ราชาในเดือนพฤษภาคม ความสับสนเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายมีความซับซ้อนในการกำหนดวันเลือกตั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีคำตอบใด ๆ ต่อความต้องการของประชาชนในการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (อิตาเลี่ยนพรพรบุญพงษ์) ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ปฏิเสธรายงานว่าหน่วยงานต้องการวันที่ 10 มีนาคมเป็นวันสำหรับการลงคะแนนเสียง หลังจากที่มีการตีพิมพ์พระราชกฤษฎีกาในการเลือกตั้ง EC จะสามารถตัดสินวันเลือกตั้งได้