ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ

ภาวะสุขภาพจิตที่อาจพัฒนาหลังจากบุคคลที่เคยประสบเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือคุกคามชีวิตรวมถึงการต่อสู้ทางทหารภัยพิบัติทางธรรมชาติและการล่วงละเมิดทางร่างกายหรือทางเพศ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝันร้ายและความวิตกกังวลอย่างรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับพล็อตสามารถนำไปสู่ตอนของการหายใจอย่างรวดเร็วความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและเพิ่มขึ้นในระยะสั้น

ในอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต อาการทางกายภาพของพล็อตสามารถเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวของความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ สำรวจการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเพื่อควบคุมการทำงานของระบบประสาท การตอบสนองของระบบประสาทที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด และการควบคุมความดันโลหิตในทหารผ่านศึกด้วยพล็อต ผลิตเสียงดนตรีเพื่อนำทางผู้ใช้ไปยังอัตราการหายใจช้ากว่าปกติประมาณ 5-6 ครั้งต่อนาที อุปกรณ์วัดอัตราการหายใจเข้าและหายใจออกผ่านแถบเซ็นเซอร์ที่สวมใส่บริเวณหน้าท้อง อุปกรณ์เสแสร้งทำงานคล้ายกัน แต่แนะนำให้ผู้ใช้หายใจ 14 ครั้งต่อนาทีซึ่งอยู่ในช่วงปกติ