กุญแจสำคัญในการวิจัยโรคมาลาเรียเซลล์

ยีนที่ครอบคลุมวงจรชีวิตที่สมบูรณ์ของปรสิตมาลาเรียนี่เป็นแผนที่แรกของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว วงจรชีวิตของปรสิตมาลาเรียเป็นกุญแจสำคัญในการวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้และมาลาเรียเซลล์ จะช่วยให้เราเข้าใจปรสิตอย่างแท้จริงเพื่อควบคุมมาลาเรียอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างแผนที่ทีมวิจัยได้ทำการแยกและวัดกิจกรรมยีนของปรสิตมาลาเรียขั้นตอนในวงจรชีวิตที่สมบูรณ์

ซึ่งประกอบไปด้วยมนุษย์และยุง ตัวอย่างเช่นนักวิจัยให้ยุงที่ติดเชื้อมาลาเรียในเลือดปลอมเพื่อจับปรสิตที่ปล่อยออกมาในน้ำลายเพื่อเปรียบเทียบกับปรสิตที่ยังคงอยู่ในต่อมน้ำลายจากนั้นทีมงานจะทำการวัดว่ายีนใดมีการทำงานในปรสิตแต่ละตัวตลอดวงจรชีวิต การรู้ว่ายีนตัวใดมีความสำคัญในแต่ละระยะของวงจรชีวิตของปรสิตทำให้เกิดจุดอ่อนและเป้าหมายยาในอนาคต จากการดูกิจกรรมของยีนที่ศึกษาก่อนหน้านี้ซึ่งแสดงรูปแบบของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันกับ 40 เปอร์เซ็นต์ของยีนที่ไม่มีฟังก์ชั่นที่รู้จักกันในปัจจุบันทีมสามารถอนุมานหน้าที่ที่มีศักยภาพสำหรับยีนที่ไม่รู้จักเหล่านี้