กำหนดเป้าหมายและทำลายเซลล์มะเร็ง

การใช้ภูมิคุ้มกันโดยใช้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อกำหนดเป้าหมายและทำลายเซลล์มะเร็ง เมื่อพิจารณาถึงอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งการให้ภูมิคุ้มกันด้วยวิธีนี้มีพิษน้อยกว่าการให้เคมีบำบัด มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด แต่การทำเคมีบำบัดยังคงเป็นมาตรฐานการดูแลเนื่องจากผู้ป่วยมีจำนวนจำกัดตอบสนองต่อการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันในปัจจุบัน

สามารถให้การรักษาเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวนมากขึ้นผ่านเส้นทางภูมิคุ้มกันใหม่ นักวิจัยระบุว่า ST2 เป็นโมเลกุลด่านตรวจที่สามารถช่วยให้เซลล์ T มีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดตรวจภูมิคุ้มกันเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันที่มีบทบาทในการป้องกันเซลล์ภูมิคุ้มกันจากการทำลายเซลล์ที่แข็งแรง เซลล์ T เป็นเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันที่โจมตีผู้บุกรุกจากต่างประเทศเช่นการติดเชื้อและสามารถช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็ง แต่มะเร็งนั้นมีความยุ่งยากและบ่อยครั้งที่ของเนื้องอกสร้างวิธีในการป้องกันเซลล์ T จากการโจมตีเซลล์มะเร็งโดยการใช้ปัจจัยหลายประการในทางที่ผิดรวมถึงการกระตุ้นโมเลกุลของด่าน