การใช้การรักษาด้วยพลาสม่าเกล็ดเลือด

การใช้การรักษาด้วยพลาสม่าเกล็ดเลือดที่อุดมไปด้วยสามารถลดความเสี่ยงของความล้มเหลวที่สองหลังการผ่าตัด แต่ดูเหมือนจะไม่ปกป้องผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมเอ็นเอ็นไขว้หน้า การรักษาด้วยพลาสม่าที่อุดมไปด้วยเกล็ดเลือดเกี่ยวข้องกับการสกัดเลือดจากผู้ป่วยซึ่งจะถูกเหวี่ยงเพื่อให้ได้เกล็ดเลือดที่เข้มข้น จากนั้นผ่านกระบวนการปั่นแยกแบบสองขั้นตอน

เพื่อแยกส่วนประกอบที่เป็นของแข็งและของเหลวของเลือดที่แข็งตัว PRP เป็นหนี้การใช้รักษาปัจจัยการเจริญเติบโตที่ปล่อยออกมาจากเกล็ดเลือดซึ่งอ้างว่ามีคุณสมบัติปฏิรูปหลาย วงเดือนเป็นชิ้นส่วนของกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นโช้คอัพระหว่างกระดูกหน้าแข้งและกระดูกต้นขา การผ่าตัดมีผลต่อความเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการซ่อมแซมวงเดือนหรือไม่และผลของ PRP ต่อความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของวงเดือนนั้นจะได้รับอิทธิพลจากสถานะ นักวิจัยได้สุ่มผู้ป่วย 550 คนออกเป็นสองกลุ่มหลัก: ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมแซม meniscus ด้วย PRP และผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย PRP ผู้ป่วยที่มีการสร้าง ACL ใหม่พร้อมกันได้รับการประเมินความล้มเหลวในการซ่อมแซมวงเดือนภายในสามปี