การแพร่ระบาดของโรคไตในอเมริกา

นักวิจัยรวบรวมข้อมูลจากคนงาน 224 คนที่โรงงานก่ออิฐในลาปาซเซนโตเขตเทศบาลทางตะวันตกเฉียงเหนือของนิการากัว ผู้ผลิตอิฐทุกคนมีอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปีได้ทำงานในการก่ออิฐเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีและทำงานได้ไม่เกินสองชั่วโมงในตอนเช้าเมื่อนักวิจัยรวบรวมตัวอย่างเลือดและปัสสาวะเพื่อประเมินการทำงานของไตนักวิจัยพบว่าร้อยละ 12.1 ของคนงาน

อิฐมีระดับ 3 ถึง 5 CKD การปฏิบัติงานของเตาอบ, การศึกษาน้อย, อายุมากขึ้น, และการมีสมาชิกในครอบครัวที่มี CKD นั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของไตแย่ลง ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำงานของไตที่ลดลงในระหว่างการศึกษาคือการดื่มน้ำน้อยกว่าสามลิตรในช่วงกะทำงานและทำงานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีผู้หญิงเพียง 32 คนผู้หญิงเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำงานร่วมกับเตาอบเหมือนกับผู้ชาย แต่ก็ไม่มีใครที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง นี่อาจเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาเพิ่มเติมผู้เขียนเขียนว่าคำถามที่ว่า CKD ดำเนินการในครอบครัวเนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมหรือเพราะการก่ออิฐ – เช่นการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ CKD ทำงานร่วมกันทำงานในครอบครัว