การแทรกซึมของเนื้องอกตามเซลล์

แพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการศึกษา biomarkers ของการตอบสนองกลไกของความต้านทานและผลกระทบที่แตกต่างกันของทั้งสองสูตรที่ใช้โดยทั่วไป ในการศึกษานี้เราได้ยืนยัน biomarkers ที่รู้จักกันในการตอบสนองและสังเกต biomarkers ใหม่ของการตอบสนองการรักษาที่เรากำลังศึกษาต่อไป การวิเคราะห์การตรวจชิ้นเนื้อ

และชิ้นเนื้อเยื่อเลือดที่ได้รับในช่วงเวลาหลาย ๆ ครั้งในระหว่างการทดลองพบว่า การแทรกซึมของเนื้องอกตามเซลล์ lymphoid และภาระการกลายพันธุ์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อการรักษา การตรวจชิ้นเนื้อในระยะเริ่มต้นเป็นการคาดการณ์ที่ดีกว่าว่าใครจะตอบสนองต่อการรักษาทั้งสองแบบเมื่อเทียบกับการตรวจชิ้นเนื้อในพลาสมา การวิเคราะห์เชิงโมเลกุลโดยใช้เทคโนโลยีการจดจำเชิงพื้นที่แบบใหม่จะระบุความหลากหลายของเครื่องหมายภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองและ / หรือความต้านทานต่อการป้องกันด่านตรวจระบบภูมิคุ้มกันแบบใหม่